Funkcjonalizm w Pradze Czeskiej

Zdjęcia z praskiej dzielnicy Baba (Praga 6), położonej wysoko nad miastem. Stoją tu funkcjonalistyczne wille z lat 30., niekiedy projektowane przez światowej sławy architektów. Z ich balkonów i taras...

Cytadela Warszawska

Pomysł zbudowania fortyfikacji pojawił się w okresie Królestwa Polskiego, jednak do ich realizacji przystąpiono z inicjatywy Cara Mikołaja I. W ten sposób chciał ukarać Polaków za Powstanie Listopado...

Apartment House Cukrowni „Ciechanów”

Kamienica przy Alei Przyjaciół 3 należy do najwybitniejszych dzieł awangardowej architektury mieszkaniowej przedwojennej Warszawy. Jest przykładem luksusowego domu w modnym przed wojną funkcjonalnym ...

Willa Pniewskiego, ob. Muzeum Ziemi PAN

Willa Pniewskiego jest jednym ze sztandarowych dzieł polskiego modernizmu. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie budynku surowego, jednak wrażenie to znika, gdy przyjrzymy się bliżej temu, co kryje w...