Kościół Św. Stanisława

2kosciól-sw-wojciechaAdres: ulica Bema 73/75

Data budowy: 1858-1860 / 1930-1933

Projekt: Józef Orłowski

Styl: neoromanizm

Plac pod kościół był darem Michała Adama Biernackiego, właściciela ziem wolskich. Biernacki był również fundatorem świątyni wzniesionej w latach 1859-1860 według projektu Józefa Orłowskiego. Była to neoromańska, jednonawowa świątynia na planie krzyża z zakończonym półkoliście prezbiterium i kwadratową wieżą od frontu. Budowla stała u zbiegu dawnych ulic Dworskiej i Kościelnej, dziś Kasprzaka i Bema. Po upadku powstania  styczniowego władze carskie przekształciły kościół w cerkiew prawosławną.

Dzieje parafii sięgają XVII wieku. W 1611 roku bp Andrzej Opaliński erygował parafię dla której zbudowano drewniany kościół. W czasie, gdy nowa, murowana budowla pełniła rolę cerkwi, parafia korzystała z kościoła Karmelitów na Lesznie, później domu zarobkowego ks. Staszica, a w końcu z kapliczki na ziemiach hrabiego Biernackiego.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, początkowo jednonawowy został w latach 1928–1932 rozbudowany o dwie nawy boczne. W latach 1934–1939 zbudowano kaplicę, w której umieszczono obraz Matki Bożej Pocieszenia zwaną Elekcyjną. Podczas Powstania Warszawskiego został uszkodzony dach, a we wnętrzu Niemcy urządzili magazyn i stajnię. Zniszczono również szaty liturgiczne, którymi Niemcy przykrywali konie oraz księgi metrykalne z lat 1943-1944, których użyto do osmalenia świń. Po wojnie zniszczony kościół i plebanię odbudowano.

W 1949 r. ponownej konsekracji świątyni dokonał kard. Stefan Wyszyński. W 1971 r. kościół odnowiono, powstały wówczas freski w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Obecnie jest to trójnawowa świątynia zamknięta półkolistą absydą z niewysoką czworoboczną wieżą. Na terenie przykościelnym znajduje się figura Matki Bożej ufundowana w 1860 r. Tutaj zachował się również krzyż dębowy z napisem: „Przez Twe rany prosimy Cię w potrzebie daj ratunek pożądany – 1866”.

Kościółek jest dość skromny w formie, choć kryje kilka cennych obiektów. Tutaj znajdziemy obraz datowany na 1621 r., przedstawiający Matkę Boską Elekcyjną (Patronkę Woli). Istnieją przekazy, że był na Polu Elekcyjnym podczas wyboru króla. Świątynia jest więc mocno związana również z tą bardziej odległą historią Woli. W 2006 r. kościół zyskał iluminacje.

1kosciól-sw-wojciecha 3kosciól-sw-wojciecha 4kosciól-sw-wojciecha

   Send article as PDF   
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *