Godzina W na Pradze

Jak co roku 1 sierpnia postanowiłem sfotografować „nieruchomy” tłum oddający hołd powstańcom warszawskim w czasie godziny W. Tym razem padło na prawy brzeg Wisły, a że nie miałem wiele cz...