Wycieczka: Warszawa w Czasach PRL

Cena: 300 zł (do 5 osób). Dwu i półgodzinna piesza wycieczka.

Po II wojnie światowej Warszawa była niemal doszczętnie zniszczona. Nowe, komunistyczne władze postanowiły odbudować ogromne fragmenty polskiej stolicy w kształcie innym od przedwojennego. Do 1949 roku, architekci aktywni jeszcze przed wojną projektowali w duchu modernizmu. Socrealizm wprowadzono w 1949 roku, a odrzucono w połowie lat 50. po śmierci Stalina. Te kilka lat sprawiło, że miasto zmieniło się nie do poznania. Warszawa miała być polskim wzorem nowego myślenia o sztuce, architekturze i urbanistyce. Nowe budynki miały być monumentalne, ulice szerokie, a sztuka miała wychwalać klasę robotniczą. Po upadku socrealizmu powrócono do architektury modernistycznej. Architekci mieli większą swobodę tworzenia, dzięki czemu powstawało wiele wybitnych dzieł architektury. Te dwie epoki w powojennej architekturze latami były nienawidzone, głównie za sprawą wieloletnich zaniedbań i złych skojarzeń z dawną epoką. Obecnie architektura PRL zyskuje sobie co raz większe uznanie, a wiele obiektów wpisano już do rejestru zabytków.

W trakcie spaceru zobaczymy: Cedet, siedzibę cenzury, siedzibę KC PZPR, Osiedle Kubusia Puchatka, Ministerstwo Finansów, Dom Chłopa, Pałac Kultury i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa, Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, bar mleczny, socrealistyczne mozaiki i pomniki.

Pin It

One thought on “Wycieczka: Warszawa w Czasach PRL